Tuairim - FEMM_AD(2018)618327Tuairim
FEMM_AD(2018)618327

TUAIRIM
ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
chuig an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cothromaíocht saoil is oibre le haghaidh tuismitheoirí agus cúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Rapóirtéir don tuairim: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

30.5.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: