Stanovisko - FEMM_AD(2018)619174Stanovisko
FEMM_AD(2018)619174

STANOVISKO
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
o situaci v Maďarsku (v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017)
(2017/2131(INL))
Zpravodajka: Maria Noichl

17.5.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: