Vélemény - FEMM_AD(2018)619174Vélemény
FEMM_AD(2018)619174

VÉLEMÉNY
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére
a magyarországi helyzetről (az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján)
(2017/2131(INL))
A vélemény előadója: Maria Noichl

17.5.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: