Opinjoni - FEMM_AD(2018)619174Opinjoni
FEMM_AD(2018)619174

OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Mejju 2017)
(2017/2131(INL))
Rapporteur għal opinjoni: Maria Noichl

17.5.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: