OPINIA
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie sytuacji na Węgrzech (w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r.)
(2017/2131(INL))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Noichl

17.5.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: