Stanovisko - FEMM_AD(2018)619174Stanovisko
FEMM_AD(2018)619174

STANOVISKO
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k situácii v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017)
(2017/2131(INL))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Noichl

17.5.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: