Udtalelse - FEMM_AD(2018)625507Udtalelse
FEMM_AD(2018)625507

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Ordfører: Vilija Blinkevičiūtė

10.9.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: