STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB
Odbora za pravice žensk in enakost spolov
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Poročevalka: Vilija Blinkevičiūtė

10.9.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: