Opinjoni - FEMM_AD(2020)655669Opinjoni
FEMM_AD(2020)655669

OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol fid-dawl tal-UNCRPD
(2020/2086(INI))
Rapporteur for opinion: Rosa Estaràs Ferragut

3.12.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: