Изменения - FEMM_AM(2010)454542Изменения
FEMM_AM(2010)454542

Проектодоклад
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: