Muudatusettepanekud - FEMM_AM(2010)454542Muudatusettepanekud
FEMM_AM(2010)454542

Raporti projekt
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteedid ja põhijooned
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: