Tarkistukset - FEMM_AM(2010)454542Tarkistukset
FEMM_AM(2010)454542

Mietintöluonnos
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: