Módosítások - FEMM_AM(2010)454542Módosítások
FEMM_AM(2010)454542

Jelentéstervezet
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: