Emendi - FEMM_AM(2010)454542Emendi
FEMM_AM(2010)454542

Abbozz ta' rapport
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
dwar prijoritajiet u punti prinċipali ta' qafas politiku ġdid tal-UE rigward il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: