Amendementen - FEMM_AM(2010)454542Amendementen
FEMM_AM(2010)454542

Ontwerpverslag
Eva-BrittSvensson
(PE452.679v01-00)
over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: