Amendamente - FEMM_AM(2010)454542Amendamente
FEMM_AM(2010)454542

Proiect de raport
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
referitor la prioritățile și structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: