Изменения - FEMM_AM(2013)504178Изменения
FEMM_AM(2013)504178

Проектодоклад
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: