Ændringsforslag - FEMM_AM(2013)504178Ændringsforslag
FEMM_AM(2013)504178

Udkast til betænkning
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
om kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: