Módosítások - FEMM_AM(2013)504178Módosítások
FEMM_AM(2013)504178

Jelentéstervezet
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
a nők jogairól a csatlakozásra váró balkáni országokban
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: