Emendi - FEMM_AM(2013)504178Emendi
FEMM_AM(2013)504178

Abbozz ta' rapport
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
dwar id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f’fażi ta’ adeżjoni
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: