Amendementen - FEMM_AM(2013)504178Amendementen
FEMM_AM(2013)504178

Ontwerpverslag
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
De rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: