Amendamente - FEMM_AM(2013)504178Amendamente
FEMM_AM(2013)504178

Proiect de raport
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
referitor la drepturile femeilor în țările din Balcani candidate la aderare
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: