Predlogi sprememb - FEMM_AM(2013)504178Predlogi sprememb
FEMM_AM(2013)504178

Osnutek poročila
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
o pravicah žensk v balkanskih državah pristopnicah
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: