Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

25.10.2016
FEMM_AM(2016)592340
Σχέδιο έκθεσης
Constance Le Grip
(PE589.332v02-00)
σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
(2016/2061(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1173kWORD 147k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου