PDF 164kWORD 1022k

 

Комисия по правата на жените и равенството между половете

 

FEMM(2019)0904_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

4 септември 2019 г., 9.00–9.15 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

3. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Франсис Фицджералд (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Приемане на измененията по бюджета

*** Край на електронното гласуване ***

4 септември 2019 г., 9.15–10.00 ч.

4. Посещение на Тина Астола, генерален директор на ГД „Правосъдие и потребители“

FEMM/9/01095

         Размяна на мнения относно състоянието на основните неприключени досиета на Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)

4 септември 2019 г., 10.00–11.00 ч.

5. Европейски институт за равенство между половете

FEMM/9/00588

         Размяна на мнения с Карлин Шеле, предложена за поста директор на Европейския институт за равенство между половете

4 септември 2019 г., 11.00–11.30 ч.

6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Франсис Фицджералд (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Определяне на краен срок за внасяне на измененията

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         23 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         24 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

4 септември 2019 г., 11.30–12.30 ч.  (при закрити врати)

9. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 13 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност