PDF 171kWORD 276k

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 

FEMM(2019)0904_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 4. září 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

4. září 2019, 9:00–9:15

Za přítomnosti Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

3. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodajka:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         přijetí rozpočtových pozměňovacích návrhů

*** Konec elektronického hlasování ***

4. září 2019, 9:15–10:00

4. Návštěva generální ředitelky pro spravedlnost a spotřebitele Tiiny Astolaové

FEMM/9/01095

         výměna názorů o aktuálním stavu hlavních projednávaných dokumentů výboru FEMM

4. září 2019, 10:00–11:00

5. Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

FEMM/9/00588

         výměna názorů s Carlien Scheeleovou, nominovanou kandidátkou na funkci ředitele Evropského institutu pro rovnost žen a mužů

4. září 2019, 11:00–11:30

6. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodajka:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

7. Různé

8. Příští schůze

         23. září 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         24. září 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

* * *

4. září 2019, 11:30–12:30  (neveřejná)

9. Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 19. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí