PDF 169kWORD 275k

 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

 

FEMM(2019)0904_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. september 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)

Den 4. september 2019 kl. 9.00-9.15

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

3. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Vedtagelse af budgetændringsforslag

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 4. september 2019 kl. 9.15-10.00

4. Besøg af Tiina Astola, generaldirektør for Retlige Anliggender og Forbrugere

FEMM/9/01095

         Drøftelse om status i de vigtigste uafsluttede FEMM-sager

Den 4. september 2019 kl. 10.00-11.00

5. Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

FEMM/9/00588

         Drøftelse med Carlien Scheele, indstillet kandidat til stillingen som direktør for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Den 4. september 2019 kl. 11.00-11.30

6. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Fastsættelse af frist for ændringsforslag

7. Diverse sager

8. Næste møder

         den 23. september 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 24. september 2019 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

* * *

Den 4. september 2019 kl. 11.30-12.30  (for lukkede døre)

9. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 16. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik