PDF 168kWORD 275k

 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 

FEMM(2019)0904_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

4 september 2019, 9.00 - 9.15 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

3. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

4 september 2019, 9.15 - 10.00 uur

4. Bezoek van Tiina Astola, directeur-generaal Justitie en Consumentenzaken

FEMM/9/01095

         Gedachtewisseling over de stand van zaken betreffende de belangrijkste lopende FEMM-dossiers

4 september 2019, 10.00 - 11.00 uur

5. Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

FEMM/9/00588

         Gedachtewisseling met Carlien Scheele, voorgedragen kandidaat voor de post van directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid

4 september 2019, 11.00 - 11.30 uur

6. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

7. Rondvraag

8. Volgende vergaderingen

         23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

4 september 2019, 11.30 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

9. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 14 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid