PDF 173kWORD 276k

 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

 

FEMM(2019)0904_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

4. septembra 2019 od 9.00 do 9.15 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

3. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

*** Koniec elektronického hlasovania ***

4. septembra 2019 od 9.15 do 10.00 h

4. Návšteva generálnej riaditeľky pre spravodlivosť a spotrebiteľov Tiiny Astolovej

FEMM/9/01095

         výmena názorov o súčasnom stave hlavných neuzavretých spisov výboru FEMM

4. septembra 2019 od 10.00 do 11.00 h

5. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

FEMM/9/00588

         výmena názorov s Carlien Scheeleovou, nominovanou kandidátkou na pozíciu riaditeľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť

4. septembra 2019 od 11.00 do 11.30 h

6. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         23. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         24. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

* * *

4. septembra 2019 od 11.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

9. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 14. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia