PDF 167kWORD 276k

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 

FEMM(2019)0904_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 september 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

4 september 2019 kl. 9.00–9.15

I närvaro av rådet och kommissionen

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

3. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Antagande av budgetändringsförslag

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

4 september 2019 kl. 9.15–10.00

4. Besök av Tiina Astola, generaldirektör för rättsliga frågor och konsumentfrågor

FEMM/9/01095

         Diskussion om läget i de viktigaste pågående FEMM-ärendena

4 september 2019 kl. 10.00–11.00

5. Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

FEMM/9/00588

         Diskussion med Carlien Scheele, nominerad kandidat till posten som direktör för Europeiska jämställdhetsinstitutet

4 september 2019 kl. 11.00–11.30

6. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         23 september 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         24 september 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

* * *

4 september 2019 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar)

9. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 12 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy