PDF 170kWORD 988k

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 

FEMM(2019)0923_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 23. září 2019, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

23. září 2019, 15:00–16:00

Za přítomnosti Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         10. července 2019 PV – PE640.605v01-00

4. Předsednictví Rady

FEMM/9/00593

         vystoupení Thomase Blomqvista, finského ministra pro severskou spolupráci a rovnost

23. září 2019, 16:00

5. Fórum odborníků Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE)

FEMM/9/00589

         vystoupení Edit Bauerové a Mikaela Gustafssona

6. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodajka:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

7. Různé

8. Příští schůze

         30. září 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         1. října 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

* * *

24. září 2019, 9:00–12:30
Schůze zrušena

Poslední aktualizace: 13. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí