PDF 168kWORD 271k

 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 

FEMM(2019)0923_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

23 september 2019, 15.00 - 16.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE640.605v01-00

4. Voorzitterschap van de Raad

FEMM/9/00593

         Presentatie door Thomas Blomqvist, Fins minister van Noordse Samenwerking en Gelijkheid

23 september 2019, 16.00 uur

5. Deskundigenforum van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

FEMM/9/00589

         Presentatie door Edit Bauer en Mikael Gustafsson

6. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Behandeling amendementen

7. Rondvraag

8. Volgende vergaderingen

         30 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         1 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
Geannuleerde vergadering

Laatst bijgewerkt op: 11 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid