17.7.2019
FEMM_PA(2019)639795
LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Frances Fitzgerald

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 96kWORD 59k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö