17.7.2019
FEMM_PA(2019)639795
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Frances Fitzgerald

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 117kWORD 64k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika