8.9.2016
FEMM_PR(2016)587677
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā
(2016/2096(INI))
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Referente: Beatriz Becerra Basterrechea

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 580kWORD 57k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika