28.9.2016
FEMM_PR(2016)589332
RAPORTI PROJEKT
vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks
(2016/2061(INI))
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Raportöör: Constance Le Grip

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 280kWORD 53k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika