Projekt sprawozdania - FEMM_PR(2016)589332Projekt sprawozdania
FEMM_PR(2016)589332

  PROJEKT SPRAWOZDANIA
  w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic
  (2016/2061(INI))
  Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  Sprawozdawczyni: Constance Le Grip

  28.9.2016

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: