28.9.2016
FEMM_PR(2016)589332
NÁVRH SPRÁVY
o potrebe stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu
(2016/2061(INI))
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajkyňa: Constance Le Grip

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 522kWORD 54k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia