15.12.2016
FEMM_PR(2016)595721
UDKAST TIL BETÆNKNING
med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
(2017/0000(INI))
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Constance Le Grip, Maria Arena

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 252kWORD 50k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik