15.12.2016
FEMM_PR(2016)595721
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks
(2017/0000(INI))
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Raportöör: Constance Le Grip, Maria Arena

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 247kWORD 44k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika