15.12.2016
FEMM_PR(2016)595721
MIETINTÖLUONNOS
johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten
((2017/0000(INI))
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Esittelijä: Constance Le Grip, Maria Arena

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 250kWORD 45k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö