15.12.2016
FEMM_PR(2016)595721
PRANEŠIMO PROJEKTAS
su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetinių klausimų, skirtų svarstyti Jungtinių Tautų komisijos 61-ojoje sesijoje dėl moterų padėties
(2017/0000(INI))
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėjos: Constance Le Grip, Maria Arena

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 486kWORD 45k
Teisinė informacija - Privatumo politika