15.12.2016
FEMM_PR(2016)595721
ZIŅOJUMA PROJEKTS
ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā
(2017/0000(INI))
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Referentes: Constance Le Grip, Maria Arena

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 485kWORD 50k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika