15.12.2016
FEMM_PR(2016)595721
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission
(2017/0000(INI))
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Föredragande: Constance Le Grip, Maria Arena

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 248kWORD 44k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy