8.4.2020
FEMM_PR(2020)650408
NÁVRH SPRÁVY
o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajkyňa: Maria Noichl

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 179kWORD 49k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia