Interpelacje
PDF 192kWORD 17k
6 lutego 2017
G-000002/2017

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty G-000002/2017

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli

w imieniu grupy EFDD


  Przedmiot:              Tragiczna sytuacja mieszkańców tzw. regionu pożarów

Region pożarów to ogromny obszar w Kampanii, obejmujący ponad 2 tys. wysoce zanieczyszczonych miejsc mających wpływ na życie 2,5 mln mieszkańców, którzy umierają z powodu nowotworów będących wynikiem narażenia na spontaniczne wysoce toksyczne pożary wywoływane nielegalnym składowaniem przez camorrę niebezpiecznych odpadów.

Obszar dotknięty oddziaływaniem toksycznych pożarów obejmuje 57 gmin między Neapolem a Casertą. Nikt nie wie, ile toksycznych odpadów zakopano w ciągu ostatnich lat i gdzie one się znajdują.

Skutkiem tego zanieczyszczenia jest wzrost umieralności i znacznie częstsze występowanie różnych nowotworów (zob. sprawozdania publikowane przez Istituto Superiore di Sanità[1]).

W 32 gminach w prowincji Neapol umieralność przekracza średnią dla regionu o 10% w przypadku mężczyzn i 13% w przypadku kobiet, natomiast w 23 gminach w prowincji Caserta odpowiednio o 4 i 6%. Dane pochodzące z rejestru chorób nowotworowych prowincji Neapol wskazują na częstsze występowanie nowotworów centralnego układu nerwowego w pierwszym roku życia (+128%) oraz w przedziale wiekowym od 0 do 14 lat (+42%).

Czy Komisja zdaje sobie sprawę z tragicznej sytuacji w tzw. regionie pożarów?

Jakie istnieją opcje polityczne umożliwiające podjęcie środków zaradczych i powstrzymanie składowania niebezpiecznych odpadów?

 

[1]               http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności