Interpellaties
PDF 193kWORD 16k
15 maart 2017
G-000003/2017

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat G-000003/2017

aan de Commissie

Artikel 130 ter van het Reglement

Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera


  Betreft:              Verschillen in verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU

Tijdens de 3 524e vergadering van de Raad Landbouw en Visserij op 6 maart 2017 in Brussel over de tweevoudige kwaliteit van levensmiddelen werd de Commissie gevraagd "na te denken over een passend optreden, onder meer bestaande uit wetgeving op EU-niveau".

In studies wordt bevestigd dat er verschillen zijn in de samenstelling en kwaliteit van producten van een identiek merk en met een identieke verpakking die worden verkocht op de centrale/oostelijke EU-markten en de westelijke EU-markten, en dat vele van de producten die in de EU-landen van Centraal- en Oost-Europa worden verkocht vaak ingrediënten van een slechtere kwaliteit bevatten dan de merkproducten die op de westelijke EU-markten worden verkocht. In een aantal studies wordt aangegeven dat tot de helft van de producten verschillen vertoont die een aanzienlijke invloed hebben op hun kwaliteit, waaronder een lager percentage vlees, een hoger percentage vetten, meer kunstmatige zoetstoffen en conserveringsmiddelen en een lager gewicht.

Dit fenomeen doet zich voor bij een uitgebreide reeks producten – van voeding en toiletartikelen tot reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen – die van een slechtere kwaliteit zijn en soms ook meer kosten dan identieke producten in het westelijke deel van de EU-markt.

Het klopt dat bedrijven hun producten afstemmen op verschillende markten. Het is echter onaanvaardbaar dat het basisbestanddeel van ongelijke kwaliteit is en dat consumenten zo erg misleid worden.

Welke maatregelen zal de Commissie nemen, rekening houdend met de interne, eengemaakte EU-markt, om een einde te stellen aan dergelijke praktijken van fragmentering van de eengemaakte markt? Is de Commissie voornemens de EU-wetgeving met het oog op consumentenbescherming te herzien door de dubbele maten die gelden voor de kwaliteit van producten die in Centraal-/Oost- en West-Europa worden verkocht weg te werken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid