Zastupnička pitanja
PDF 192kWORD 18k
12. travnja 2017.
G-000004/2017

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom G-000004/2017

upućeno Komisiji

članak 130.b

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Predmet:  Praćenje skandala s uvozom mesa iz Brazila

Posljednjih nekoliko tjedana pojavljuju se navodi o nezakonitim trgovinskim praksama koje provode brazilska poduzeća za preradu mesa. Čini se da su najveća poduzeća za preradu mesa godinama izvozila meso i perad nezadovoljavajuće kvalitete u ostatak svijeta. Navodi se da se pokvareno meso prerađivalo s pomoću kemikalija, da mu je dodavan karton kako bi izgledalo veće te da su u nekim slučajevima čak pronađeni i tragovi salmonele. Sve te nezakonite prakse navodno su zbog korupcije prošle nezamijećeno kod brazilskih nadzornih agencija.

Europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis rekao je Europskom parlamentu 3. travnja 2017. da EU ima najviše svjetske standarde u pogledu sigurnosti hrane, a nacionalne nadzorne agencije država članica ipak su otkrile brojne slučajeve pokvarenih mesnih proizvoda ili mesnih proizvoda nezadovoljavajuće kvalitete koji su dospjeli na jedinstveno tržište.

S obzirom na to da povjerenik Andriukaitis nije pružio sveobuhvatne odgovore na pitanja koja mu je postavio odbor AGRI, i dalje postoje sumnje u vezi sa sigurnošću prehrambenih proizvoda koji se uvoze na europsko tržište.

Izvorni jezik pitanja: SK
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti