Klausimai
PDF 193kWORD 18k
2017 m. balandžio 12 d.
G-000004/2017

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. G-000004/2017

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Tema:  Tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa

Pastarosiomis savaitėmis buvo paskelbta pranešimų dėl Brazilijos mėsos perdirbimo įmonių taikomos neteisėtos prekybos praktikos. Atrodo, kad didžiausios Brazilijos mėsos perdirbimo įmonės ne vienus metus į kitas pasaulio šalis eksportavo standartų neatitinkančią mėsą, įskaitant paukštieną. Teigiama, kad sugedusi mėsa buvo apdorojama cheminėmis medžiagomis, sumaišoma su kartonu, o kai kuriais atvejais joje netgi buvo aptikta salmonelių. Teigiama, kad dėl korupcijos Brazilijos stebėsenos agentūros visus šiuos neteisėtos praktikos atvejus praleido nepastebėtus.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys, Vytenis Andriukaitis, 2017 m. balandžio 3 d. Europos Parlamentui teigė, kad ES maisto saugos standartai yra aukščiausi pasaulyje, tačiau, nepaisant to, valstybių narių nacionalinės stebėsenos agentūros nustatė daug atvejų, kai bendrąją rinką pasiekė sugedę ar standartų neatitinkantys mėsos produktai.

Kadangi Komisijos narys V. Andriukaitis negalėjo išsamiai atsakyti į AGRI komiteto užduotus klausimus, ir toliau kyla abejonių dėl į Europos rinką importuojamų produktų saugos.

Klausimo originalo kalba: SK
Teisinė informacija - Privatumo politika