Interpellanzi
PDF 199kWORD 18k
12 ta' April 2017
G-000004/2017

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000004/2017

lill-Kummissjoni

Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Suġġett:  Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

Matul dawn l-aħħar ġimgħat tfaċċjaw rapporti dwar prattiki kummerċjali illeċiti użati minn xi negozji Brażiiljani tal-ipproċessar tal-laħam. Jidher li l-akbar impjanti tal-ipproċessar tal-laħam, għal ħafna snin, esportaw laħam tal-annimali u tat-tjur ta' kwalità substandard lejn il-bqija tad-dinja. Il-laħam imħassar jingħad li ġie pproċessat bl-użu ta' sustanzi kimiċi, imballat bl-użu tal-kartun u, f'xi każi, anki kien fih traċċi ta' salmonella. Dawn il-prattiki illeċiti kollha jingħad li għaddew mill-aġenziji Brażiljani ta' monitoraġġ mingħajr ħadd ma nduna bħala riżultat ta' korruzzjoni.

Il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel, Vytenis Andriukaitis, fit-3 ta' April 2017 qal lill-Parlament Ewropew li l-UE għandha l-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja, u madankollu l-aġenziji nazzjonali ta' monitoraġġ tal-Istati Membri skoprew bosta każi ta' prodotti ta' laħam imħassar jew ta' kwalità substandard li kienu daħlu fis-suq uniku.

Billi l-Kummissarju Andriukaitis ma setax jagħti tweġibiet komprensivi għall-mistoqsijiet li tressqu mill-Kumitat AGRI, għad hemm dubji dwar is-sikurezza tal-prodotti tal-ikel importati fis-suq Ewropew.

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: SK
Avviż legali - Politika tal-privatezza